Har du några frågor?
Har du några frågor eller förslag kring bakning eller något annat? Då kan du kontakta mig på hildakvilina@hotmail.com eller lämna en kommentar!